Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθ.: 3ης Σεπτεμβρίου 135, 3ος όροφος, 112 51 Αθήνα / Τηλ.: 210 4945444 / E-mail: info@seka.org.gr