ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 7ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΚΚΝ ΑΥΛΩΝΑ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 7ο εκπαιδευτικό έτος της Σχολής Τεχνιτών Αλουμινίου ΕΚΚΝ Αυλώνα, μετά και τις γραπτές εξετάσεις των μαθητών.

Ήταν μια πολύ εποικοδομητική χρονιά, διότι οι μαθητές του 7ου κύκλου σπουδών, ήταν ιδιαίτερα επιμελείς και παρακολούθησαν τα μαθήματα με ιδιαίτερο ζήλο και αγάπη προς το αντικείμενο και αξιοποίησαν στο έπακρο την πρακτική τους εξάσκηση, καλύπτοντας διάφορες ανάγκες χώρων του ιδρύματος (π.χ μαγειρεία, κοινόχρηστοι χώροι) κατασκευάζοντας και τοποθετώντας κουφώματα.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι’ αυτό, γιατί μέσα από τα μαθήματα, πέρα από την τεχνική κατάρτιση, μπορούμε να περάσουμε στα παιδιά, έναν άλλον τρόπο σκέψης, πιο θετικό, δημιουργικό, συνεργατικό.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο 1ος κύκλος των μαθημάτων της Σχολής ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου του 2011 και έως και σήμερα, ο ακούραστος υπεύθυνος εκπαίδευσης κ. Κώστας Λένος , υλοποιεί κάθε χρόνο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 250 ωρών με περίσσια αγάπη και ζήλο και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι αυτό.

Τον Σεπτέμβριο με την έναρξη της 8ης εκπαιδευτικής χρονιάς, θα πραγματοποιηθεί και η απαραίτητη τελετή αγιασμού και απονομής των διπλωμάτων στους αποφοιτήσαντες.

Από την Γραμματεία του ΣΕΚΑ

ABOUT THE AUTHOR

seka