Έκθεση & Βραβεία Αρχιτεκτονικού Έργου με Κατασκευές Αλουμίνιου

Το 14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» και η Energy Line, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου, είχε τη χαρά να διοργανώσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, η οποία παρουσιάστηκε 1-3/11/19 στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ.

Στόχος της ΕΚΘΕΣΗΣ & των ΒΡΑΒΕΙΩΝ ήταν η ανάδειξη των καλύτερων αρχιτεκτονικών έργων με κατασκευές αλουμινίου και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη συνεργασία των Ελλήνων κατασκευαστών αλουμινίου με τους αρχιτέκτονες, στην Ελλάδα του σήμερα και σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Στην Έκθεση παρουσιάστηκαν 59 έργα από ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλουμινίου –8 εκ των οποίων μέλη του ΣΕΚΑ με 11 έργα προκριμένα και 2 εκτός συναγωνισμού– και αρχιτεκτονικά γραφεία, που αφορούν υλοποιημένα έργα, ανεξαρτήτως είδους, με εφαρμογή συστημάτων αλουμινίου στο κέλυφος, σε πορτοπαράθυρα ή ειδικές κατασκευές του κτηρίου.

Η επιτροπή αξιολόγησε τις συμμετοχές κυρίως με τα εξής κριτήρια:

• Δημιουργικότητα και προκλήσεις του έργου
• Συμμετοχή των κατασκευών αλουμινίου σε αυτό
• Ποιότητα – δυσκολία υλοποίησης των κατασκευών αλουμινίου
• Ικανοποίηση αναγκών εξοικονόμησης ενέργειας, ασφάλειας, λειτουργικότητας, αισθητικής, έξυπνης διαχείρισης, αποσβεσιμότητας της επένδυσης…

Έκρινε ότι τα έργα που συμμετείχαν παρουσίαζαν μεγάλο ενδιαφέρον και αποφάσισε να δώσει 3 βραβεία και 4 επαίνους χωρίς συγκεκριμένη κατάταξη.

2 έπαινοι ήταν η συγκομιδή για τις επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΚΑ.

Το αποτέλεσμα μας καθιστά ιδιαίτερα υπερήφανους.

Θέλοντας να συγχαρούμε τα μέλη μας για τα εξαιρετικά έργα τους  και τη συμμετοχή τους σε έναν διαγωνισμό με υψηλά standards, που προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον ΣΕΚΑ, θα προωθήσουμε τα έργα τους σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας του συνδέσμου και στον κλαδικό τύπο.

Δείτε τις συμμετοχές & τις βραβεύσεις των μελών μας

Έπαινος – EURODOMICA

Έπαινος – Greenwindows ΑΕ

Συμμετοχή – ALMAR ΧΡ. Λαδόπουλος ΕΕ

Συμμετοχή – Ν. Μπουλελάκης ΑΕΒΕ

Συμμετοχή – Ν. Μπουλελάκης ΑΕΒΕ

Συμμετοχή – Alcon – Παπαστεφάνου Κωνσταντίνος και ΣΙΑ ΕΕ

Συμμετοχή – Alcon – Παπαστεφάνου Κωνσταντίνος και ΣΙΑ ΕΕ

Συμμετοχή – ALKAT ΑΕΒΕ

Συμμετοχή – ALKAT ΑΕΒΕ

Συμμετοχή – ALKAT ΑΕΒΕ

Συμμετοχή – TECHNIKAL

Εκτός Συναγωνισμού – DIALCO

Εκτός Συναγωνισμού – DIALCO