Η σημασία της επιλογής ενός κατάλληλου βαφικού συστήματος στις επενδύσεις και προσόψεις κτιρίων

Γιατί είναι σημαντική η επιλογή του σωστού βαφικού συστήματος;

  1. Για την Aνθεκτικότητα. Η χημεία και η δομή των διαφόρων στρώσεων που απαρτίζουν ένα βαφικό σύστημα, καθορίζουν την ανθεκτικότητα του συνολικού συστήματος βαφής, σε συνδυασμό πάντα με το επιλεγμένο υπόστρωμα (στην περίπτωση που συζητάμε, το Αλουμίνιο). Με την ανθεκτικότητα ορίζουμε, το πώς η απόχρωση θα συμπεριφερθεί με την πάροδο του χρόνου (αναφορικά με τα αισθητικά χαρακτηριστικά της), καθώς και την ακεραιότητα της επίστρωσης πάνω στο υπόστρωμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η βαφή δε θα αποκολληθεί από το υπόστρωμα, δε θα παρουσιάσει ρωγμές, δε θα εμφανίσει κιμωλίαση ή μικρές φυσαλίδες που οφείλονται σε οξείδωση του υποστρώματος και φυσικά ότι το χρώμα δε θα ξεθωριάσει.
  2. Για τη Λειτουργικότητα. Η λειτουργικότητα κάθε βαφικού συστήματος είναι μια εξίσου σημαντική παράμετρος για την επιλογή αυτού. Ένα βαφικό σύστημα μπορεί να έχει ιδιότητες «εύκολου» καθαρισμού, να καθιστά την αφαίρεση του graffiti εύκολη υπόθεση, να προσφέρει προστασία από τα μικρόβια ή να έχει υψηλή ή χαμηλή ανακλαστικότητα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κτιρίου ή του εκάστοτε κτιριακού ή περιβαλλοντικού κανονισμού.
  3. Για την Αισθητική. Η υφή και το χρώμα παίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του αποτελέσματος που έχει φανταστεί ένας αρχιτέκτονας. Περιοριστικό παράγοντα αποτελεί συνήθως το γεγονός, ότι συγκεκριμένες υφές και αποχρώσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένα βαφικά συστήματα ή, με άλλα λόγια, τα διαφορετικά βαφικά συστήματα έχουν διαφορετικά αισθητικά χαρακτηριστικά, όπως η υφή, η γυαλάδα, και φυσικά η απόχρωση.

Πώς επηρεάζονται όλες οι παραπάνω παράμετροι;

  1. Ανθεκτικότητα

1.1 Η επιλογή του κράματος αλουμινίου είναι πολύ σημαντική. Τα κραματικά στοιχεία επηρεάζουν όχι μόνο τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κράματος, αλλά και την αντοχή του στη διάβρωση.

1.2 Η “σωστή” απολίπανση και παθητικοποίηση επηρεάζει επίσης την ανθεκτικότητα του υλικού. Οι ρόλοι αλουμινίου όπως έρχονται από τη διαδικασία της έλασης, περιέχουν υπολειπόμενα έλαια λίπανσης και οξείδια από την εν λόγω διαδικασία. Αυτά είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν με χημική προσβολή πριν γίνει η εφαρμογή της βαφής, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη πρόσφυση του βαφικού συστήματος επάνω στο αλουμίνιο. Επιπρόσθετα, οι ελεύθερες ρίζες του αλουμινίου πρέπει να παθητικοποιούνται ή να προστατεύονται από τη διάβρωση. Αυτή η χημική διεργασία εκτελείται πάντα αμέσως μετά την απολίπανση. Η σωστή απολίπανση και παθητικοποίηση διασφαλίζουν ότι το υπόστρωμα του αλουμινίου προστατεύεται από τη διάβρωση και ότι είναι έτοιμο να επικαλυφθεί από ένα οποιοδήποτε βαφικό σύστημα.

1.3 Η διαδικασία εφαρμογής του βαφικού συστήματος πρέπει να διεξάγεται υπό αυστηρά ελεγχόμενες και πιστοποιημένες διαδικασίες, με τη χρήση επίσης πιστοποιημένων και μόνο, πρώτων υλών – από αξιόπιστους προμηθευτές. Επιπρόσθετα, η διενέργεια μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών και συνεχώς κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας (online), αλλά και με μεθόδους δειγματοληψίας (offline), συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα των προϊόντων.

1.4 Η σωστή επιλογή της χημείας του βαφικού συστήματος σε σχέση με την εφαρμογή, επηρεάζει και την ανθεκτικότητα ενός βαφικού συστήματος. Για παράδειγμα, η ιδανική χημική σύνθεση ενός βαφικού συστήματος  για ένα κτίριο δίπλα στη θάλασσα στη Μέση Ανατολή, θα είναι διαφορετική από τη χημική σύνθεση της βαφής για ένα κτίριο στην Κεντρική Ευρώπη, μακριά από τη θάλασσα ή οποιαδήποτε λίμνη και ποτάμι.

1.5 Το πάχος του βαφικού συστήματος και η διαστρωματική του δομή, παίζουν επίσης έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ανθεκτικότητα της βαφής. Για παράδειγμα, το υψηλό πάχος βαφής δίνει μια καλύτερη αντοχή στη διάβρωση, ενώ αντίθετα για μια περιοχή υψηλού UV θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο UV blocker, που συνήθως είναι ένα διαφανές τελικό στρώμα.

  1. Λειτουργικότητα

2.1 Η λειτουργικότητα ενός βαφικού συστήματος είναι άμεσα συνυφασμένη με τη χημική του σύνθεση. Η λύση πρέπει πάντα να παρέχεται από πιστοποιημένους προμηθευτές βαφών, οι οποίοι έχουν ήδη πιστοποίηση και εγγύηση της συγκεκριμένης λειτουργικότητας του βαφικού συστήματος που προσφέρουν.

  1. Αισθητικό αποτέλεσμα

3.1 Απόχρωση. Το αισθητικό αποτέλεσμα επηρεάζεται κατά μεγάλο βαθμό από την απόχρωση που επιλέγεται. Αυτό αποτελεί κυρίως ευθύνη του αρχιτέκτονα που σχεδιάζει ένα έργο.

3.2 Γυαλάδα/Στιλπνότητα. Η στιλπνότητα επηρεάζει και αυτή το αισθητικό αποτέλεσμα και καθορίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις από τον αρχιτέκτονα.

3.3 Υφή (3D). Οι τελευταίες τάσεις της αγοράς είναι οι απομιμήσεις όχι μόνο της απόχρωσης αλλά και της υφής πέτρας, ξύλου, χαρτιού.

3.4 Mica/Dual χρώματα. Αυτά τα βαφικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν την απόχρωσή τους ανάλογα με τη γωνία παρατήρησης. Για παράδειγμα από πορτοκαλί σε χρυσό, από χρυσό σε ασημί, από μπλε σε κόκκινο, κλπ.

Τι μπορεί να συμβεί αν το βαφικό σύστημα που έχει επιλεγεί δεν είναι το καταλληλότερο;

  1. Αν για παράδειγμα επιλεγεί ένα βαφικό σύστημα, σε περιοχή με υψηλή UV ακτινοβολία και δεν έχει σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικό σε περιοχές με υψηλό UV, το βαφικό σύστημα θα παρουσιάσει κιμωλίαση.
  2. Για τον ίδιο λόγο η απόχρωση θα ξεθωριάσει με τον χρόνο.
  3. Εάν οι περιβαλλοντικές συνθήκες παρουσιάζουν υψηλή υγρασία και υπάρχει ταυτόχρονα έντονη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή, τότε, εάν δεν εφαρμοστεί το κατάλληλο βαφικό σύστημα, μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα αποφλοίωσης.

Μαρίνα Λάτσα
Quality Control και R&D Manager της Elval Colour
www.elval-colour.com

ABOUT THE AUTHOR

dmtrs