ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Κριτήρια Οργάνωσης 1.1 Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί μόνιμο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου/χώρου κατασκευής, είτε σε ανεξάρτητο χώρο. Ο εκθεσιακός χώρος πρέπει να καλύπτει επιφάνεια περίπου 20m². 1.2 Τα δείγματα του εκθεσιακού χώρου πρέπει να είναι επίκαιρα και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να γνωρίζει ο πελάτης εκ των προτέρων την [...]
READMORE