ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το Σήμα Ποιότητας SEKA- Q. System 2: 2007 περιέχει αρκετά από τα βασικά σημεία ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO, διαφοροποιείται όμως απ' αυτό ως προς το γεγονός ότι, αφ' ενός επεμβαίνει με ελέγχους σε συγκεκριμένα σημεία της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος και αφ' ετέρου στην εφαρμογή και το σέρβις. Θέσπιση προδιαγραφών, σήματος ποιότητας, καθώς επίσης [...]
READMORE