Πιστοποιημένη ποιότητα κουφωμάτων αλουμινίου

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου, συμβάλλοντας ενεργά στην κατεύθυνση της ποιοτικής κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου, ήρθε σε συνεργασία το 2000 με τον Σύνδεσμο Ποιότητας RAL και τη FAECF (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστών) και υιοθέτησε – ανέπτυξε το γνωστό πλέον σε όλους, Σήμα Ποιότητας ΣΕΚΑ – RAL, το οποίο εστίαζε στην ποιοτική κατασκευή -τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου. Από τότε μέχρι σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων έχει πιστοποιηθεί με το Σήμα Ποιότητας.

Σήμερα, η απαίτηση της εισόδου της υποχρεωτικής Σήμανσης CE στις κατασκευές αλουμινίου, μας ώθησε να εμπλουτίσουμε το Σήμα Ποιότητας ΣΕΚΑ-RAL, ενσωματώνοντας σ’ αυτό το σύστημα ελέγχου παραγωγής (FPC), βάσει των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα δομικά προϊόντα. Δώσαμε έτσι, στο Σήμα Ποιότητας ΣΕΚΑ-RAL που υπήρχε, και τη σύγχρονη νομική υπόσταση που απαιτείται, υλοποιώντας το Σήμα Ποιότητας SEKA- Q. System 2011, που παρέχει πιστοποίηση ποιότητας, τόσο για την παραγωγή, όσο και για την τοποθέτηση των κατασκευών αλουμινίου.

Η υλοποίηση της διαδικασίας γίνεται σε δύο στάδια:

1. Υλοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών από το ΣΕΚΑ για την προετοιμασία της επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών SEKA- Q. System 2011.

2. Επιθεώρηση – Πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα για την απονομή του Σήματος Ποιότητας, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και το κύρος του Σήματος SEKA – Q. System 2011.

Το Σήμα Ποιότητας SEKA- Q. System 2011 περιέχει αρκετά από τα βασικά σημεία ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO, διαφοροποιείται όμως απ’ αυτό ως προς το γεγονός ότι, αφ’ ενός επεμβαίνει με ελέγχους σε συγκεκριμένα σημεία της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος και αφ’ ετέρου στην εφαρμογή και το σέρβις.

Η διαδικασία για την απόκτηση του Σήματος Ποιότητας SEKA- Q. System 2011 είναι ανοικτή για όλους τους κατασκευαστές αλουμινίου.

Ο ΣΕΚΑ έχει εκδώσει μια σειρά από προδιαγραφές σε μορφή ενημερωτικού εντύπου, καθώς και ένα εξειδικευμένο Εγχειρίδιο κριτηρίων, που απευθύνεται στον τεχνικό κόσμο και τους καταναλωτές.

Ο ΣΕΚΑ έχει τις απαντήσεις.

Το Σήμα Ποιότητας ΣΕΚΑ – Q SYSTEM, αποτελείται από μια σύνθεση τριών ομάδων κριτηρίων:

(1) Κριτήρια, που χαρακτηρίζουν ένα καλό Επιχειρηματία στις σχέσεις του, με τις υπόλοιπες Επιχειρήσεις του κλάδου του, αλλά κυρίως στις σχέσεις του, με το κοινό.
(2) Κριτήρια Ποιοτικής Κατασκευής. Δηλαδή μια σειρά, από τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληροί η κατασκευαστική μονάδα αλλά και το παραγόμενο προϊόν.
(3) Κριτήρια Καλής Εφαρμογής, Εγκατάστασης, λειτουργίας και σέρβις, μετά την πώληση (After sales service).