Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου συστάθηκε με σκοπό:

  • Τη θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας, τον έλεγχο ποιότητας, τη θέσπιση σήματος ποιότητας
  • Την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων των μελών του εντός και εκτός Ελλάδας και την οικονομική κατοχύρωσή τους, μέσα από νόμιμα θεσμικά πλαίσια
  • Τη μελέτη της εξωτερικής και εσωτερικής αγοράς
  • Τη συστηματική μελέτη για τη διεκδίκηση σωστών λύσεων στα γενικότερα προβλήματα, που απασχολούν τον κλάδο
  • Τη διαμόρφωση νέων εφαρμογών – νέων προϊόντων και νέας τεχνολογίας
  • Τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε παρόμοιους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε ελληνικούς επαγγελματικούς οργανισμούς
  • Την ανάπτυξη του πνεύματος της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του
  • Τη διαπραγμάτευση με τους αρμόδιους φορείς και την επίτευξη λογικών δεσμεύσεων, σχετικά με την ανανέωση των αδειών λειτουργίας και την έκδοση νέων αδειών λειτουργίας βιοτεχνιών του κλάδου

Οι υψηλοί στόχοι που έθεσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου – ΣΕΚΑ από τη στιγμή της ίδρυσής του, τον τοποθετούν ανάμεσα στους πρωτοπόρους του κλάδου. Η πραγματοποίηση των στόχων αυτών, σκοπό έχει την ικανοποίηση της ανάγκης εξειδίκευσης και συνεχούς ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, της προσφοράς άριστων υπηρεσιών και προϊόντων προς το κοινό και τον τεχνικό κόσμο, συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις της εποχής.

Στην πολυετή πορεία του ο Σύνδεσμος, μέσα από συλλογική προσπάθεια έχει καταφέρει να εξασφαλίσει στα μέλη του ένα μεγάλο φάσμα παροχών, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Πιστοποίηση των επιχειρήσεων μελών του με το Σήμα Ποιότητας του ΣΕΚΑ το ΣΕΚΑ – Q System. “Το ΣΕΚΑ – Q. System 2: 2011 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας της παραγωγής και τοποθέτησης κατασκευών αλουμινίου που “πατάει” πάνω στο ΣΕΚΑ-RAL και το αναβαθμίζει, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένα σύστημα, που όχι μόνο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Σήμανσης CE, αλλά και τις ξεπερνά. Το νέο ΣΕΚΑ – Q. System είναι ακόμη ένα γενναίο βήμα μπροστά του ΣΕΚΑ, για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου του κουφώματος αλουμινίου στην Ελλάδα”.
2. Δυνατότητα φοίτησης στο Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουμινίου (ΙΝ.Κ.ΑΛ.) του ΣΕΚΑ τόσο των ίδιων, όσο και των στελεχών τους (απόκτηση πτυχίου), ώστε να αποκτήσουν όλα τα εφόδια που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.
3. Δωρεάν Πραγματογνωμοσύνη στα μέλη που έχουν Q-SYSTEM 2 στην οικοδομή σε περίπτωση διένεξης με τον πελάτη, σε θέματα Ποιότητας των προϊόντων τα οποία έχουν παραδοθεί – τοποθετηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μέλος δεν έχει αποκτήσει το SEKA Q SYSTEM 2 θα επιβαρύνεται με κάποιο συμβολικό ποσό.
4. Παροχή Υπηρεσιών από εξειδικευμένο μηχανικό που συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο, στα μέλη που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Άδεια Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου, σε χαμηλό κόστος.
5. Παρεχόμενη υπηρεσία τεχνικού Ασφαλείας με χαμηλό κόστος.
6. Διεξαγωγή ημερίδων και σεμιναρίων, σε θεματολογίες όπως: Θέματα πιστοποίησης Ποιότητας και υπηρεσιών ISO –CE, το Σήμα Πιστότητας Προϊόντων, σύμφωνα με τις εναρμονισμένες οδηγίες της ΕΟΚ, Απαιτήσεις του Σήματος Ποιότητας ΣΕΚΑ – Q. System 2 Q2007, Χρήση Πληροφορικής – internet, Μηχανογραφημένης Λογιστικής, Marketing – Παρουσίαση Εταιρείας, Κοστολόγιο Κουφωμάτων κ.ά.