Σύσταση – μηχανικά χαρακτηριστικά – προϊόντα αλουμινίου

Η πρώτη ύλη αλουμινίου -κολώνες ή μπιγιέττες- αφού θερμανθεί σε μία θερμοκρασία 480-500oC οδηγείται στην πρέσα. Το θερμό μέταλλο συμπιέζεται μέσα σ’ έναν χώρο που από τη μια μεριά είναι κλεισμένος με τη μήτρα, η οποία έχει τα αναγκαία ανοίγματα όμοια με το τελικό προφίλ που θέλουμε να παράγουμε, και από την άλλη από το έμβολο της πρέσας. Το προφίλ μετά την έξοδό του από τη μήτρα, ψύχεται με τν βοήθεια ανεμιστήρων και, αφού ευθυγραμμισθεί, κόβεται στα επιθυμητά μήκη. Το τελευταίο στάδιο της όλης διαδικασίας είναι η γήρανση. Το προφίλ οδηγείται σε φούρνο και παραμένει μια ορισμένη θερμοκρασία για μια χρονική περίοδο. Με τη γήρανση επιτυγχάνουμε τα τελικά μηχανικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

ΚΡΑΜΑ
Η ακριβής χημική σύσταση, καθώς και τα μηχανικά χαρακτηριστικά των κραμάτων αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στη διέλαση, προσδιορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ ή ΕΛΟΤ ΕΝ. Τα συνήθη κράματα, που χρησιμοποιούνται στη διέλαση για την παραγωγή επιμηκών προϊόντων αλουμινίου, είναι τα διεθνώς γνωστά 6060, 6061, 6063 και 6082, των οποίων η ακριβής χημική σύνθεση περιγράφεται στα πρότυπα ΕΝ 573 1,2,3.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα μηχανικά χαρακτηριστικά των προϊόντων διέλασης αναφέρονται, κυρίως, στο όριο θραύσης μετά από τη δοκιμασία εφελκυσμού, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10002, και στη δομική σκληρότητα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ – (σε κλίμακα BRINELL). Τα παραπάνω μηχανικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται από τη χημική σύσταση του κράματος αλουμινίου που χρησιμοποιείται, καθώς και από τον τύπο της θερμικής επεξεργασίας (π.χ. τεχνητή γήρανση).

ΡΑΒΔΟΣ (Bar): Προϊόντα διέλασης ή όλκησης με κυρτή διατομή, σταθερή σε όλο το μήκος της, που μπορεί να είναι κυκλική, τετραγωνική, ορθογωνική ή κανονική πολυγωνική, τα οποία παραδίνονται σε ευθύγραμμα μήκη.


Σχηματική παράσταση μερών πρέσας παραγωγής προφίλ

ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΟΙ (ΠΡΟΦΙΛ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ: Είναι προϊόντα διέλασης με πλήρη και σταθερή διατομή οποιουδήποτε σχήματος, που παράγονται σύμφωνα με σχέδια ή μοντέλα και παραδίνονται σε ευθύγραμμα μήκη.

ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΟΙ (ΠΡΟΦΙΛ) ΣΩΛΗΝΩΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ: Είναι προϊόντα διέλασης ή όλκησης, σταθερής σωληνωτής διατομής με οποιαδήποτε εξωτερική μορφή, με μία ή περισσότερες εσωτερικές κοιλότητες, τα οποία παραδίδονται σε ευθύγραμμα μήκη.

ΣΥΡΜΑΤΑ: Είναι προϊόντα διέλασης ή όλκησης με πλήρη κυρτή διατομή, σταθερή σε όλο το μήκος της, που μπορεί να είναι κυκλική, τετραγωνική, ορθογωνική ή κανονική πολυγωνική, τα οποία παραδίνονται σε στεφάνια ή σε κουλούρες.

ΣΩΛΗΝΕΣ: Είναι προϊόντα διέλασης ή όλκησης με σταθερή σωληνωτή διατομή, που μπορεί να είναι κυκλική, ελλειπτική, τετραγωνική ή ορθογωνική με σταθερό πάχος, τα οποία παραδίνονται σε κουλούρες ή σε μπομπίνες.

Πηγή: “Aluminium Magazine